• (thông tục, từ cũ, nghĩa cũ) homme dont le premier enfant est un gar�on
    bố cu mẹ đĩ
    (từ cũ, nghĩa cũ) gens du peuple; roturiers

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X