• Parce que; à cause de
    nghèo bởi tại lười
    il est pauvre à cause de sa paresse

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X