• Pauvre
  Nhà nghèo
  une famille pauvre
  Các nước nghèo
  les pays pauvres
  Đất nước nghèo
  sol pauvre
  Nghèo con
  pauvre en enfants; ayant peu d'enfants
  Nghèo nhớt rớt mồng tơi
  très pauvre; pauvre comme Job

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X