• (thân mật) querelleur; hargneux; chamailleur
    Thằng ba gai
    un gamin querelleur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X