• (thực vật học) ramie
  Hargneux; querelleur
  Épine; piquant
  bãi gai
  épinaie
  họ gai
  urticacées
  gai sốt
  qui a un peu de fièvre; qui a une sensation fébrile
  gai gai
  (redoublement; sens atténué) qui a une légère sensation fébrile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X