• Talent particulier; talent exceptionnel
    Một bác biệt tài
    un docteur en médecine ayant un talent exceptionnel

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X