• Se décoller; se détacher
  Tờ áp phích đã bong
  l'affiche s'est décollée
  Lớp sơn đã bong
  la couche de laque s'est décollée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X