• (luật học, pháp lý) accuser; inculper; charger
  Incriminer
  bản buộc tội
  (luật học, pháp lý) réquisitoire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X