• (động vật học) baleine
  ông con
  baleineau
  họ ông
  balénidés
  tàu đánh ông
  baleinier
  thuyền đánh ông
  baleinière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X