• Individuellement
    Làm ăn lẻ
    travailler individuellement (sans faire partie d'une coopérative)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X