• (động vật học) 1 maquereau
  (lạm) morue
  Dầu gan thu
  huile de foie de morue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X