• (nghĩa xấu) phraséologie
    Câu kéo lạ vậy !
    quelle étrange phraséologie !

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X