• Inconnu; étranger
  Một người lạ
  un homme inconnu
  Một người lạ thành phố
  un étranger de la ville
  Insolite
  Một tiếng động lạ
  un bruit insolite
  Étrange; extraordinaire; bizarre
  Lạ nhỉ !
  c'est étrange
  Chẳng lạ
  rien d'extraordinaire
  ý kiến lạ chưa !
  quelle idée bizarre !
  Rare
  Chuộng của lạ
  rechercher qui est rare
  Extrêmement; étrangement; singulièrement
  ta đẹp lạ
  elle est extrêmement belle
  Chúng giống nhau lạ
  ils sont étrangement semblables
  ăn mặc lạ
  s'habiller singulièrement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X