• (động vật học) như cun cút
  Như cay
  lủi như cút
  décamper; déguerpir; ficher le camp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X