• Réformer
  Cải cách giáo dục
  réformer l'enseignement
  cải cách ruộng đất
  réforme agraire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X