• Changer
  Cải niên hiệu
  changer le nom d'un règne
  Former des dessins (en tissant; en tricotant; en tressant) xem cải hoa
  (thực vật học) chou
  Canh cải
  potage de chou
  bao giờ cây cải làm đình
  quand les poules auront des dents
  họ cải
  crucifères; cruciféracées
  cải ác quy thiện
  se défaire du mal pour faire le bien
  cải lão hoàn đồng
  redevenir jeune; se rajeunir
  cải tử hoàn sinh
  ressusciter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X