• (thông tục) ouvrir la bouche (pour parler)
    Cất miệng ông ta chửi
    chaque fois qu' il ouvre la bouche , c' est pour insulter

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X