• Sans se presser; avec un certain ralentissement
    Làm cầm chừng
    travailler sans se presser ; travailler avec un certain ralentissemenr

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X