• Modération
  ăn uống chừng
  manger avec modération
  (certaine) quantité
  Chừng ấy chưa đủ
  une telle quantité ne suffirait pas
  Environ; approximativement; au jugé
  Chừng một trăm người
  environ cent personnes
  Chừng năm phần trăm
  approximativement 5%
  Bắn chừng
  tirer au jugé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X