• Regarder; intéresser; toucher; avoir des rapports avec
    Việc này không can cớ đến
    cette affaire ne le regarde pas

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X