• (kiểu cách) voir le jour
    Khi mới chào đời
    dès que bébé a vu le jour

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X