• Somme que lon fait valoir dans une entreprise; capital
    Chân lưng ít ỏi
    modique capital

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X