• Très m‰r; qui vient à maturité
  Quả chín muồi
  fruit très m‰r
  Cách mạng đã chín muồi
  la révolution est venue à la maturité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X