• Neuf
  Chín tháng
  neuf mois
  Trang chín
  page neuf
  Neuvième
  Tháng chín âm lịch
  neuvième mois lunaire


  Cuit
  Thức ăn chín
  aliment cuit
  Mourit
  Quả bắt đầu chín
  fruit qui commence à mourir
  Cuire
  Lửa nhỏ thế này thì thịt không chín
  avec ce petit feu , la viande ne cuit pas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X