• Réseau; (giải phẫu học) réticulum
  Mạng mao mạch
  réseau capillaire;
  Mạng đường sắt
  réseau de voies ferrées
  Voile (destiné à cacher le visage
  Vie
  Liều mạng
  ��risquer sa vie
  (thông tục) individu
  Chúng giết năm mạng
  ��ils ont tué cinq individus
  (tiếng địa phương) (variante phonétique de mệnh) ordre
  Vâng mạng
  ��obéir à l'ordre
  Stopper ; repriser ; passefiler ; remailler ; remmailler
  mạng
  tissu réticulaire
  Viêm mạng
  (y học) réticulite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X