• (ít dùng) descendant de la sixième génération
  (thực vật học) như đót
  Ceindre la tête de
  Chít khăn
  ceindre la tête d'un ruban
  Serrer; rétrécir
  Chít ống quần
  rétrécir la jambe d'un pantalon
  Obstruer; obturer; boucher
  Chít lỗ tường bằng xi-măng
  obstruer les trous d'un mur avec du ciment ; obturer avec du ciment les trous d' un mur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X