• Pantalon
  thợ may quần
  pantalonnier
  Boule
  Chơi quần
  jouer aux boules
  Tennis
  môn chơi quần
  boulisme
  Người chơi quần
  bouliste
  (thông tục) esquinter
  Nói bị đối phương quần cho một trận
  il a été sérieusement esquinté par son adversaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X