• (cũng viết tròng trọc) fixement
    Nhìn chòng chọc
    regarder fixement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X