• (thông tục) chien errant
  (nghĩa xấu) vagabond
  chạy như chó đái
  faire des courses folles; courir comme un chat maigre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X