• Nous (quand on s'adresse à des inférieurs d'une manière hautaine)
    Chúng tao cứ đây
    nous y restons

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X