• Un tout petit peu; un iota; une parcelle
  Chút đỉnh rượu
  un tout petit d' alcool
  Không thay đổi một chút đỉnh nào
  sans changer un iota
  Chút đỉnh hạnh phúc
  une parcelle de bonheur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X