• Influence bénéfique des ascendants; bénédiction; bonheur
  Nhà phúc
  famille qui hérite de linfluence bénéfique des ascendants
  Phúc cho thoát nạn
  par bonheur, il la échappé belle
  phúc bất trùng lai
  le bonheur amène rarement son frère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X