• Soigner; prodiguer des soins à ; être aux petits soins pour
  Chăm sóc người tàn phế
  soigner les invalides
  Chăm sóc vợ
  être aux petits soins pour sa femme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X