• (cũng nói tưng hửng) déconcerté; déconfit; resté court; interdit
  Vẻ chưng hửng
  air déconcerté ; mine déconfite
  Đứng chưng hửng
  resté court

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X