• Air; aspect
  vẻ buồn
  avoir l'air triste
  Vẻ oai vệ
  aspect majestueux
  làm ra vẻ
  se faire; jouer à
  Làm ra vẻ già
  ��se faire vieux
  Làm ra vẻ nhà bác học
  ��jouer au grand savant
  trông vẻ
  para†tre; faire
  ta trông vẻ già so với tuổi
  ��elle fait vieille pour son âge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X