• Xem bánh chưng
  Concentrer à petit feu
  Chưng nước mắm
  concentrer de la saumure de poisson à petit feu
  (hóa học) distiller
  Exhiber; arborer
  Chưng bộ quần áo mới
  exhiber son nouveau costume
  Chưng huân chương
  arborer une décoration
  (từ cũ, nghĩa cũ) xem bởi chưng; vì chưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X