• (y học, từ cũ, nghĩa cũ) entra†ner des complications
    Bệnh sởi chạy hậu
    rougeole qui entra†ne des complications

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X