• Grignoter; avoir sa part au gâteau
    Trong việc đó chẳng chấm mút đâu
    dans cette affaire , il n' a rien à grignoter

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X