• (ít dùng) spolier
    Địa chủ chấm chiếm ruộng đất của nông dân
    les propriétaires fonciers spoliaient les paysans de leurs terres

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X