• Semparer; saisir; prendre; usurper; mettre la main sur; faire main basse sur
  Chiếm quyền
  s emparer du pouvoir ; saisir le pouvoir ; prendre le pouvoir
  Chiếm ngôi vua
  usurper le trône
  Chiếm của cải
  mettre la main sur les biens
  Chiếm hàng hoá
  mettre la main basse sur les marchandises
  Occuper  ; tenir
  Chiếm nhiều chỗ
  tenir trop de place
  Chiếm cả buổi sáng
  occuper toute la matinée
  Remporter
  Chiếm giải thưởng
  remporter le prix
  chiếm công vi
  s approprier les biens publics

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X