• (nói tắt của châu chấu) locuste; sauterelle
    buồn như chấu cắn
    s'ennuyer comme une carpe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X