• Griller et réduire en poudre
  Chấy tôm
  griller des crevettes et les réduire en poudre
  Pou (des cheveux)
  bắt chấy
  épouiller
  trứng chấy
  lente

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X