• (động vật học) crevette
  đồ hàng tôm hàng
  harengère;
  Lưới đánh tôm
  ��crevettier;
  Nghề nuôi tôm
  ��astaciculture;
  Người nuôi tôm
  (thông tục) choper; poisser; agrafer; attraper.
  kẻ cắp bị tóm
  ��le voleur s'est fait choper (poisser).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X