• (cũng viết chằm bặp) avec empressement
    Đón tiếp chầm bập
    accueillir avec empressement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X