• Se succéder ; succéder.
  Nhà nọ tiếp nhà kia
  des maisons qui se succèdent
  Niềm vui tiếp nỗi buồn
  la joie succède à la tristesse.
  Rejoindre.
  Phố tôi tiếp vào phố anh tại chỗ này
  ma rue rejoint la vôtre à cet endroit.
  Recevoir.
  Tiếp thư
  recevoir une lettre
  Tiếp bạn
  recevoir un ami.
  Apporter.
  Tiếp một tay
  apporter un coup de main.
  Suivre.
  Còn tiếp
  à suivre.
  (nông nghiệp) greffer.
  Tiếp cây
  greffer un arbre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X