• (cũng viết chầm chặp) obstinément; en appuyant fortement
    Mẹ bênh con chầm chập
    la mère prend parti de son fils en l'appuyant fortement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X