• Joindre; grouper
  Chập gót lại
  joindre les talons
  Chập sợi
  grouper les fils
  Se toucher
  Hai dây điện chập vào nhau làm nổ cầu chì
  deux fils électriques qui se touchent et font sauter le plomb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X