• Commencer à marcher; faire ses premiers pas
    mới chập chững
    bébé commence à marcher ; bébé fait ses premiers pas

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X