• Être certain; avoir la certitude que
    chắc mẫm sẽ đỗ
    il a la certitude qu' il réussira

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X