• N'avoir cure de; n'être pas besoin de
  Họ chẳng cần đến những lời khuyên của anh
  ils n' ont cure de vos conseils
  Chẳng cần phải đến đấy
  il n'est pas besoin d'y venir ; point n' est besoin d'y venir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X